Dyrektor

Dyrektor Szkoły

 

mgr Maria Pochroń
dyżur: poniedziałek  od 8.00 do 15.30