Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

I okres trwa od 1 września 2022 r. do 15 stycznia 2023 r.
(86 dni nauki – 17,20 tygodni nauki)
Inauguracja roku szkolnego 1 września 2022 r. (czwartek)
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
Dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (D)* 31 października 2022 r. (poniedziałek)
Zakończenie I okresu 13 stycznia 2023 r.
II okres trwa od 16 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.
(89 dni nauki – 17,8 tygodni nauki)
Ferie zimowe 30 – 12 lutego 2023 r
Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r
Dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (D)*  2 maja 2023 r. (wtorek)
Egzamin ósmoklasisty (D)* 23 – 25 maja 2023 r.
(wtorek, środa, czwartek) 
Dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (D)* 9 czerwca 2023 r. (piątek)
Dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (D)*  16 czerwca 2023 r. (piątek)
Dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (D)*  19 czerwca 2023 r. (poniedziałek)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2023 r. (piątek)
*D – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tzw. „dyrektorskie” ustalane będą po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego (maksymalnie – 8 dni) i ogłoszone dla nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września 2022 r. na stronie internetowej szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 – PDF do pobrania (nowe okno)