Pamięć Pokoleń

Pamięć Pokoleń

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Rudce od kilku lat angażuje się w program Instytutu Pamięci Narodowej „Pamięć Pokoleń” polegający na organizacji opieki nad miejscami pamięci narodowej, w tym nad grobami osób zasłużonych dla walki o niepodległość Rzeczypospolitej oraz niewinnie pomordowanymi ofiarami systemów totalitarnych. Społeczność naszej szkoły tuż przed Dniem Wszystkich Świętych udała się na pobliskie cmentarze, by zapalić znicze, uporządkować i odwiedzić groby zbiorowe mieszkańców cywilnych Rudki i Bobrownik Małych oraz groby żołnierzy na cmentarzu wojennym w Rudce z okresu I wojny światowej.

Podtrzymując naszą coroczną tradycję włączyliśmy się jednocześnie w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

red. E. Padło-Śliwa