Rekrutacja

 

Rekrutacja

Zarządzenie Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2023 r. – PDF do pobrania (nowa karta)

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYMAGANE DOKUMENTY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

1. Deklaracja dla dziecka, które będzie kontynuować naukę w oddziale przedszkolnym – PDF do pobrania (nowa karta)

2. Wniosek – przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – PDF do pobrania (nowa karta)

3. Klauzula informacyjna – PDF do pobrania (nowa karta)

 

KLASA PIERWSZA

WYMAGANE DOKUMENTY DO KLASY PIERWSZEJ:

1. Zgłoszenie dziecka do klasy I, zamieszkałego w obwodzie szkoły – PDF do pobrania (nowa karta)

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I, zamieszkałego poza obwodem szkoły – PDF do pobrania (nowa karta)

3. Klauzula informacyjna – PDF do pobrania (nowa karta)